top of page

A

DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

által üzemeltetett

Megavet Online Állatpatika

(www.megavet.hu)

  

Általános Szerződési Feltételei

 

Kedves Vásárlónk! Üdvözöljük weboldalunkon!
Rendelés előtt kérjük, regisztráljon!

 

1.            A Szolgáltató

 

1.1          A www.megavet.hu online áruházat a DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Petyina utca 4., adószáma 14378012-2-13., „a Szolgáltató”) üzemelteti.

 

1.2         Szolgáltató a hatályos jogszabályi előírások alapján csomagküldő tevékenységet folytathat, jogosult állatgyógyászati készítmények és állatgyógyászati termékek (csomagküldő) kiskereskedelmi tevékenységét folytatni.

 

2.           A Felhasználó, A FELHASZNÁLÓK

 

2.1         A www.megavet.hu online állatgyógyszertárban („az Állatpatika”) regisztrált, illetve előzetes regisztrációval nem rendelkező vásárlók („a Felhasználó” vagy „a Felhasználók”) egyaránt vásárolhatnak.

 

A regisztrációra a www.megavet.hu oldal főoldalán a „regisztráció” címszó alatt van lehetőség. A regisztráció során a Felhasználók megadják nevüket, lakcímüket, szállítási- és számlázási címüket, telefonszámukat, e-mail címüket, felhasználónevüket és belépési jelszavukat, illetve nyilatkoznak életkorukról, mivel az Állatpatikában 16. életévét be nem töltött személyt nem áll módunkban kiszolgálni.

 

               Az előzetes regisztráció nélkül vásárolni kívánó Felhasználók a vásárlás teljesítése érdelében a vásárlás során megadják nevüket, lakcímüket, szállítási- és számlázási címüket, telefonszámukat, e-mail címüket, illetve nyilatkoznak életkorukról, mivel az Állatpatikában 16. életévét be nem töltött személyt nem áll módunkban kiszolgálni.

 

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére adatkezelési szabályzatunk az irányadóak, amely a www.megavet.hu főoldalán „Adatkezelési Szabályzat” címszó alatt található meg.

 

2.2         Szolgáltató nem ellenőrizi, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor vagy az előzetes regisztráció nélküli vásárlás során, illetve egyébként megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A regisztráció és a megrendelések során megadott adatokkal kapcsolatos minden felelősség a Felhasználót terheli.

 

2.3         A Felhasználók akkor járnak el helyesen, ha megadott jelszavukat bizalmasan kezelik. Amennyiben a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

2.4         A Felhasználó teljeskörű szavatosságot vállal a regisztrációkor, illetve az előzetes regisztráció nélkül történő vásárlás során megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike nem felelt meg a valóságnak és ebből Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetve Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrány kerül érvényesítésre, úgy Felhasználó tartozik Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni és a Szolgáltatónak okozott károkat megtéríteni.

 

2.5         A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Felhasználó valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

2.6         Az Állatpatikában kizárólag a 16. életévüket betöltött Felhasználók jogosultak megrendelést leadni; ennek megfelelően az Állatpatikában kizárólag a 16. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak, illetve vásárolhatnak előzetes regisztráció nélkül. Ez az oka annak, hogy a természetes személy Felhasználók születési dátumukat (év, hónap) a regisztráció, illetve az előzetes regisztráció nélküli vásárlás során megadják. Értelemszerűen jogi személyekre ez a rendelkezés nem vonatkozik.

 

3.           A szolgáltatás igénybevétele

 

3.1         A megrendelések leadása a www.megavet.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.megavet.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

 

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére, a Felhasználók által a regisztráció, illetve az előzetes regisztráció nélküli vásárlás során megadott e-mail címre akként, hogy a megrendeléstől számított negyvennyolc (48) órán belül automatikusan visszaigazolást küld.

 

Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

A regisztrált Felhasználóknak az egyes rendelések leadása előtt van lehetőségük a regisztrációkor megadott adatok módosítására, a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

 

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A Felhasználó a megrendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

 

A megrendeléseket – azaz a Felhasználó és Szolgáltató között létrejött szerződéseket – a Szolgáltató az egyes megrendelések rendelésszámán iktatja, és a megrendelés teljesítésétől számított egy (1) évig tárolja.

 

3.2         Szolgáltató mindent, ami tőle elvárható, megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a megrendelt terméket a Szolgáltató nem vagy nem a megrendelés visszaigazolása szerinti határidőben tudja beszerezni.

 

Ha a megrendelt termék nem, vagy csak a visszaigazolás szerinti határidőn túl áll rendelkezésre, Szolgáltató a Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja Felhasználó részére, a tájékoztatást követően legkésőbb harminc (30) napon belül. Kivételt képez ez alól az az eset, ha a Felhasználó döntése szerint elfogadja az eredeti szállítási határidőn túli szállítási időpontot, amelyről a felek egymással elektronikus úton egyeztetnek.

 

3.3         A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogi szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) sz. kormányrendelet tartalmazza.

 

Ezen kormányrendelet értelmében a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a megrendelés Szolgáltató által történt teljesítésétől számított tizennégy (14) napon belül. Állatgyógyászati készítmény (gyógyszer) esetében a Felhasználót a megrendelt áru kézhezvételét követően elállási jog nem illeti meg. A határidőn túl közölt elállás jogát Szolgáltató nem veszi figyelembe.

 

A kézhezvétel időpontja patikai átvétel esetében a rendelés patikai átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezen időpontok a patikai blokkal vagy számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

 

Elállás esetén a Felhasználó a terméket saját költségén küldi vissza Szolgáltató 1036 Budapest, Kolosy tér 1/b cím alatti telephelyére („a Telephely”). Sértetlen, bontatlan és hibátlan termék esetén Szolgáltató vállalja, hogy a vételárat Felhasználónak a termék átvételét és követő harminc (30) napon belül banki átutalással megfizeti.

 

Elállás kizárólag sértetlen, bontatlan és hibátlan állapotú termék esetében gyakorolható. Sérült, bontott, avagy egyébként hibás termék esetében Szolgáltató azt nem tartozik Felhasználótól visszavenni és nem tartozik részére a vételárat visszafizetni.

 

3.4         Szolgáltató nem tartozik az utánvéttel visszaküldött csomagokat átvenni.

 

3.5         Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

4.           Az online vásárlás folyamata

 

4.1         A Felhasználók az Állatpatika által forgalmazott termékek között a termékek menüpont alatt keresheti meg a számára szükséges, megvásárolni kívánt termékeket.

 

A kiválasztott termékeket a Felhasználók a minden termék mellett megtalálható kosárba gombra kattintva helyezik a kosarukba, és itt jelölik meg a Felhasználók a megrendelendő termékmennyiséget is.
 

Szolgáltató minden termékhez részletes és pontos termékismertetőt csatol, amelyet a Felhasználó az adott termék nevére vagy fényképére kattintva ér el. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a gyártó által közölt termékleírás az adott termék gyártójának weboldalán érhető el.

 

4.2         A Felhasználók kosaruk tartalmát a kosár jobb oldalon található gombra kattintva ellenőrizhetik. Itt tudják módosítani a kosárban található termékek megrendelendő mennyiségét. A kosárból a megrendelt termékek törölhetők is.
 

4.3         A megrendelés véglegesítéséhez, azaz a tényleges megrendeléshez a Felhasználók a kosár oldalon található kosár megtekintése gombra kattintanak, ezzel eljutnak a Fizetés és szállítás oldalra. Ezen az oldalon megjelennek a kosárban található termékek, azok pontos, bruttó vételára és a Felhasználó adatai. Amennyiben az itt megjelenített adatok megfelelőek, a Felhasználó véglegesíti megrendelését a Rendelés feladása gomb megnyomásával.

 

4.4         A megrendelt termékek vételárát és a szállítási költségeket a Felhasználók banki átutalással vagy készpénzben, utánvéttel tudják Szolgáltatónak megfizetni. Az Állatpatikában közölt árak bruttó árak, amelyek a mindenkori áfa összegét tartalmazzák.

 

4.5         A megrendelt termékeket a Felhasználók átvehetik a Telephelyen, a megrendelés visszaigazolása szerinti időtartamban avagy kérhetik a megrendelt termékek futárral történő kiszállítását, csomagátvevőhelyig történő kiszállítását, bárhol Magyarország területén. A szállítási költséget a Felhasználók viselik és a megrendelt termékek árával együtt fizetik meg. A szállítási költséget a megrendeléssel egyidejűleg tünteti fel az Állatpatika megrendelés oldala, amennyiben a Felhasználó a megrendelés során a termékek házhozszállítását választotta.

 

4.6         A regisztrált Felhasználók valamennyi – korábbi és aktuális – megrendelésüket ellenőrizhetik a Megrendeléseim menüpont alatt. Ezen menüpontban a regisztrált Felhasználók megtalálják korábbi összes és folyamatban lévő megrendeléseiket.

 

4.7         Az online Állatpatika vényköteles állatgyógyászati termékeket nem forgalmaz. Vényköteles állatgyógyászati termék megvásárlása, a vény bemutatásával és átadásával egyidejűleg az Üzemeltető Telephelyén, személyesen lehetséges.

 

5.           Szavatosság

 

Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) sz. kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
 

A Felhasználók reklamációval élhetnek Szolgáltatóval szemben abban az esetben, ha a termék hibás. Hibás termék esetén a Felhasználó kifogását írásban (info@megavet.hu), telefonon (+36 1 / 387-1185) vagy személyesen (a Telephelyen) történik.

 

A reklamációkat a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk.

 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

6.           Panaszügyintézés

 

6.1         Felhasználói panaszügyintézés írásban (info@megavet.hu), telefonon (+36 1 / 387-1185) vagy személyesen (a Telephelyen) történik.

 

6.2         A bejelentett Felhasználói panaszokat haladéktalanul kivizsgáljuk és a bejelentéstől számított öt (5) munkanapon belül írásban, a panaszos postai címére küldött levél formájában megválaszoljuk.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételeket Szolgáltató alapítója 2019. május 31. napján elfogadta, így az 2019. június 1. napján hatályba lépett. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek minden módosításáról tájékoztatja a Felhasználókat akként, hogy a honlap „Általános Szerződési Feltételek” menüpontjában a „Módosítások, hatályos szöveg” menüpont alatt közzéteszi azokat.

 

Budapest, 2019. június 1.

 

DRPG Kft.

Dr. Petruska Gábor

ügyvezető

ÁSZF

bottom of page